590 Mariner 8+1/5+1

590 Mariner er tilgjengelig som bestillingsvare, men kan bare kjøpes til DSSN/IPSC bruk i original utførelse m/ 8+1 magasinkapasitet
Ta kontakt for ytterligere info om du ønsker kjøpe denne søkt til annet/jaktformål