Close
brev : Åslyvegen 5b, 7715 Steinkjer
97 33 33 32 post@glw.no

Sako er en del av Beretta holding group, og  produserer verdens mest prestisjefylte rifler og riflepatroner.