Close
brev : Åslyvegen 5b, 7715 Steinkjer
97 33 33 32 post@glw.no

En revolver, noen ganger kalt seksløper, er et etthåndsvåpenRevolver er et engelsk ord med utspring i latin: revolvere «rulle tilbake».

Det som kjennetegner en revolver er den roterende tønna med flere kammer. På moderne revolvere er denne ladet med en patron i hvert kammer. For hvert skudd dreier tønna slik at neste kammer kommer i posisjon foran løpet. Revolvere ansees av mange som mer funksjonssikre enn automatpistoler, men patronkapasiteten er mindre.[1] Rekkevidden er også kortere idet mye av drivgassen slipper ut i åpningen mellom kammer og løp.

Revolveren representerer det første vellykkede forsøket på å lage praktiske håndholdte repetervåpen. Våpentypen forbindes ofte med cowboyer i Det ville vesten, men var vanlig i de fleste land i samme periode, før de ble erstattet til militært bruk av halvautomatiske pistoler på begynnelsen av 1900-tallet. Revolvere er fortsatt populære våpen til sivilt bruk. Kjente produsenter av revolvere er: Smith & Wesson (S&W), Sturm, RugerColtTaurus og Webley & Scott.