Close
brev : Åslyvegen 5b, 7715 Steinkjer
97 33 33 32 post@glw.no

Rask og massiv oppsvamping

Norma Alaska er Normas eldste kule – En traditionell jaktkule med blyspiss som har vært produsert siden 1940-talet. Den kjennetegnes ved fin ekspansjon og god inntrengelsesevne og egner seg derfor bra til medelstort vilt – også ved lengre avstander og moderate hastigheter.

Viser alle 5 resultater