Close
brev : Åslyvegen 5b, 7715 Steinkjer
97 33 33 32 post@glw.no

Norma Ammunisjon

Norma er en liten ammunisjonsfabrikk i verdensmålestokk, men har oppnådd stor anerkjennelse med sine kvalitetsprodukter. Produksjonen styres i dag innenfor kvalitetsstandarden ISO9001, noe som garanterer oss kunder produkter som holder samme spesifikasjoner år etter år. Erfaringer fra mange ti-år som “hoffleverandør” til svensk jakt, har gitt patroner spesialtilpasset jakt på hjortevilt i Sverige og Norge. Norma har også patroner ladet med Barns Solid i klassiske Afrika-kalibre for jakt på virkelig stort vilt. Det finnes også en hel serie med treningspatroner; Jaktmatch som sammen med Helmantel kan brukes til jakt når slike kuler er tillatt. Norma Åmotfors er ammunisjonsfabrikken som ligger i Sverige, mens Norma i Norge er importør av ammunisjon og jaktvåpen. Norma Norge har også en egen patron; Forbedret Elite, som er listet sammen med de svenske. Norma TXP er patroner ladet med Swift A-Frame kuler. Dyre, men svært gode i litt raskere patroner. Norma Oryx er favoritten når det gjelder standardpatroner. Kanskje den beste patronen i 6,5×55, .308 Win. og 30-06. Norma Nosler Partition trenger neppe noen presentasjon. Noen er litt bedre, men mange er mye dårligere. Swift Scirocco er en mer strømlinjeformet utgave av Oryx. Norma Nosler BST (Ballistic Tip), Alaska, Vulkan, Plastspiss (gamle Silverblixt) og Blyspiss gjør jobben men ekspanderer raskere og mer ukontrollert. Scirocco har litt flatere kulebane for lange hold.